F. La Revista del Foment 2145. Hi ha algú aquí? Diàlegs Madrid-Barcelona

10,00

Sumari

Diàlegs
10 Espanya i Catalunya. Per Luis Alberto de Cuenca
13 El xoc i els airbags. Per Antoni Puigverd.
16 Acords i desacords. Per Valentí Puig.

Panorama. Tràvelling de Cataluña
22 Camí i història de Catalunya. Per José Enrique Ruiz-Domènec.
26 D’Aribau a l’euro. Per Francesc Cabana.
28 El temps de ‘Notícia de Catalunya’. Per Josep Maria Muñoz.
30 Catèxit no passarà. Per Lluís Bassets.

Dossier. Una visita al MNAC per Artur Ramon
34 Una passejada per la millor col·lecció d’art medieval
40 El ‘Ramon Llull’ de Francesc Ribalta
42 ‘Sant Jordi i la Princesa’ d’un anònim aragonès
44 ‘Plen air’, per Ramon Casas

Temes de demà 
48 El món segons David Rieff. Per Aurelio Major
58 El periodisme econòmic considera el seu futur. Per Miguel Ángel Noceda.
62 Els futurs del passat. Per Jan Drejer-Petersen

Cartes des de
67 Els vertígens de Mèxico DF. Per Malena Mijares

arts&Co.
76 EntrevistaJuan Marsé, conviccions contra convencions. Per Sergi Doria
80 LiteraturaHouellebecq: elogiat i crucificat. Per Mercedes Monmany
82 Música. Una nit al Jamboree. Per Eduardo Hojman
84 Filosofia. Ramon Llull: morir en el mar d’amor. Per Enric Boluda
86 Geografies. I tu, on eres quan va començar la crisi?. Per Imma Monsó
88 EstilEl temps dels líders. Per Andrés Moreno
90
 D’autor. Les veus. Per Ida Vitale

Categoria: