F. La Revista del Foment 2157. La nova ruta de la seda

10,00

Sumari

Panorama
10. Com hem d’escriure biografies, per Stefan Zweig
14. L’ull atent de Lytton Strachey, per Jordi Amat
18. Per què llegim biografies?, per Valentí Puig

Dossier
26. Antonio Garrigues Walker. Ironies d’un llerat amb humor, en tres actes, per Ana Aguirre Aranaz

Temes de demà
34. Les noves rutes de la seda i l’estratègia xinesa, per Josep Piqué
40. El transhumanisme: massa humà?, per Alfredo Pastor
46. Europa 2050: suïcidi demogràfic, per Jean-Michel Boussemart i Michel Godet

Carta des de Bucarest
56. Maravella i maledicció de Bucarest, per Ignacio Vidal-Folch

arts&Co.
64. Entrevista. Sigrid Kraus: “Editar té una mica de màgia”, per Sergi Doria
68. Símbols. L’or del graal, per Victoria Cirlot
70. Idees. La mirada tràgica de Herzen, per José Andrés Rojo
72. Literatura. Mary Shelly i els seus monstres, per Sam Abrams
74. Música. Morir d’amor o viure aclaparat, per Rosa Massagué
76. Geografies. Retorns a la catedral de Colònia, per Jacobo Zabalo
78. D’autor. Els croats de la causa, per José María Guelbenzu

Categoria: